แจ้งเรื่อง COVID-19 ในโรงเรียนอมาตยกุล ฉบับที่ 3

นัดแนะเรื่องการมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ขอนัดแนะดังนี้ค่ะ

  1. สำหรับนักเรียน ต้องนำสำเนาสูติบัตรของนักเรียน และสำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อหรือคุณแม่มาด้วยค่ะ (ทางร.ร.เพิ่งได้รับแจ้งค่ะ) แม้ผู้ที่พานักเรียนมาตรวจจะเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่คุณพ่อหรือคุณแม่ ก็ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่งเพียง 1 ท่านค่ะ กรุณาถ่ายเอกสารมาให้เรียบร้อยนะคะ เพื่อลดการติดต่อสื่อสารและสัมผัสเอกสารค่ะ
  2. สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อลดการติดต่อสื่อสารและสัมผัสเอกสารค่ะ
  3. ทางโรงเรียนใช้อาคาร 3 (อาคารเรียนของ ป.4 – ม.1) เป็นสถานที่ตรวจ โดยจะจัดที่นั่งไว้ให้นักเรียน และจัดให้นักเรียนรับการตรวจก่อนคุณครู
  4. ระหว่างรอรับการตรวจ ขอให้คุณครูแยกไปรอที่อาคารอื่น ที่ไม่ใช่อาคาร 3 และกระจายตัวกันอย่างจริงจัง
  5. ด้วยเหตุที่ต้องมีการกรอกเอกสารในวันมารับการตรวจ กรุณานำปากกาส่วนตัวมาด้วย เพื่อลดการใช้สิ่งของร่วมกัน
  6. กระบวนการตรวจจะนานหรือไม่ รถตรวจจะมาตรงเวลาหรือไม่ ทางโรงเรียนไม่สามารถตอบได้ค่ะ เพราะเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น

ขอให้ทุกอย่างราบรื่น และไม่มีใครติดเชื้อ COVID-19 ค่ะ

กรุณาติดตาม Website ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะ