แจ้งเรื่อง COVID-19 ในโรงเรียนอมาตยกุล ฉบับที่ 4

ยินดีกับผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ค่ะ

วันที่ 14 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 กรุงเทพมหานคร และ World Medical Hospital ค่ะ ว่าผลการตรวจหาเชื้อของนักเรียนและครูทั้งหมด ที่เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 มีผลเป็นลบ (Not Detected)

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 24 กรุงเทพมหานคร ขอบคุณ World Medical Hospital และขอบคุณคุณครูและเจ้าหน้าที่ และผู้ประสานงาน คือ พี่หนึ่ง และครูต้อม มา ณ ที่นี้ค่ะ

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกท่านหายเป็นปกติในเร็ววันค่ะ และขณะนี้ COVID-19 ยังระบาดอย่างหนักในกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีนะคะ

กรุณาติดตามกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนทาง Website อย่างต่อเนื่องนะคะ