แจ้งเรื่อง COVID-19 ในโรงเรียนอมาตยกุล ฉบับที่ 1

ผู้ปกครองของนักเรียน รายที่ 2 ติดโควิด

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักเรียนรายที่ 2 ว่าติดเชื้อ COVID-19 ผู้ปกครองท่านนี้ มีบุตรหลานเรียนอยู่ห้อง ป.1 ก และ ป.6 ก เดิม

คาดว่าผลการตรวจของนักเรียนจะออกในช่วงดึกของคืนนี้ 9 เมษายน 2564 หรือเช้าของวันที่ 10 เมษายน 2564

หากผลการตรวจของนักเรียนเป็นบวก ทางโรงเรียนจะส่งรายชื่อของนักเรียนทั้ง 2 ห้องดังกล่าว ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 24 กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานงานไว้แล้ว วัน เวลา การเข้ารับการตรวจเชื้อ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

หากผลตรวจของนักเรียนเป็นลบ นักเรียนทั้งห้องไม่ต้องเข้ารับการตรวจ (อ้างอิงจาก ศูนย์ฯ 24) แต่ควรกักตัว สังเกตอาการ

นักเรียนทั้ง 2 คน ไม่ได้ใช้บริการรถโรงเรียนค่ะ