แจ้งเรื่องการสอบ O-Net และเรื่องอื่นๆ

  • เรื่องการสอบ O-Net
ชั้นกำหนดการสอบสถานที่สอบ
ป.613 มีนาคม 64 เริ่ม 9.00 น.ร.ร.อมาตยกุล
(เตรียมอาหารกลางวันมาเอง)
ม.313 – 14 มีนาคม 64 เริ่ม 10.00 น.ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฎพระนคร
ม.627 – 28 มีนาคม 64ร.ร.หอวัง
หมายเหตุ ชั้น ป.6 และ ม.3 นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ คือนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ผ่าน Website ของ สทศ เท่านั้น

  • เรื่องการทำงานตามคลิป เนื่องจากนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 สลับกันมาโรงเรียน คุณครูจึงจะสั่งงานให้ทำในวันที่นักเรียนหยุด หลายท่านถามว่าเด็กๆ ต้องดูคลิปหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ขอให้เด็กๆ ทำงานตามที่ครูสั่งในสมุดจดการบ้านค่ะ ซึ่งครูจะสามารถระบุได้ชัดเจนว่างานไหนบ้างที่ต้องทำที่บ้าน งานไหนทำที่โรงเรียนแล้ว ขอให้ติดตามจากสมุดจดการบ้านค่ะ
  • เรื่องการปรับสัดส่วนชั่วโมงเรียน ขอแจ้งว่าในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ทางโรงเรียนปรับสัดส่วนชั่วโมงเรียนโดยอาศัยช่วงเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปสอนเสริมวิทยาศาสตร์ และ สังคม ทั้งนี้เพื่อให้ครบเนื้อหาตามหลักสูตร ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงเนื้อหาในส่วนของวิทยาการคำนวณ จะสอนเสริมให้กับนักเรียนภายหลังค่ะ