แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 11 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. เรื่อง นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.2 กลับมาเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564