แจ้งเปิดเรียนตามปกติ 21 ธันวาคม 2563

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนอมาตยกุลขอความร่วมมือจากผู้ปกครองค่ะ

  1. ช่วยกำชับให้นักเรียนระมัดระวัง ดูตัวเองในระดับสูงสุด ทั้งระหว่างการเดินทางมาโรงเรียน และขณะอยู่ที่โรงเรียน
  2. ช่วยกำชับนักเรียนให้ตรงกลับบ้าน ไม่ควรแวะที่ใดหลังเลิกเรียน
  3. ช่วยเตรียมหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพมาให้นักเรียน และควรมีสำรองไว้ในกระเป๋านักเรียนเสมอ 2 – 3 ชิ้น โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนอนุบาล และประถม
  4. หากที่ผ่านมา นักเรียนได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง กรุณาประเมินความเสี่ยง http://bkkcovid19.bangkok.go.th/covid/frontend/web/

โรงเรียนยังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 พวกเราจะวางระบบให้ดี และจะช่วยกันดูแลนักเรียนให้ดีที่สุด หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.10 น.