แจ้งวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แจ้งวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน (หยุดเป็นปีแรก ตามประกาศของภาครัฐ)

26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา