แจ้งวันหยุดภาคเรียนที่ 2/2563

มีผู้ปกครองสอบถามมามากค่ะ จึงขอแจ้งวันหยุดภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้ค่ะ

10 – 11 ธันวาคม 63วันรัฐธรรมนูญ และชดเชยวันพ่อ ( 7 ธันวาคม ุ63 มาเรียนปกติ)
31 ธันวาคม 63 –
1 มกราคม 64
วันปีใหม่
26 กุมภาพันธ์ 64วันมาฆบูชา