แจ้งผลการตรวจ COVID-19 ของนักเรียน

โรงเรียนได้รับแจ้งจากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 กรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (7 เมษายน 2564) ว่าผลการตรวจ COVID-19 ของนักเรียนห้อง ป.2ฉ เป็นบวก ขั้นตอนต่อไปคือ

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 กรุงเทพมหานคร จะให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงให้กับทางศูนย์ฯ ในวันพรุ่งนี้ (8 เมษายน 2564)
  • ทางศูนย์ฯ จะประสานงานและจัดให้มีการมาตรวจหาเชื้อที่โรงเรียน โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา อีกครั้ง ซึ่งเมื่อได้กำหนดชัดเจนแล้ว จะติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคน
  • รายชื่อของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ทางโรงเรียนจะส่งไปคือ รายชื่อของนักเรียนที่สอบในห้องเดียวกัน รายชื่อของนักเรียนในห้อง ป.2ฉ รายชื่อนักเรียนในรถเที่ยวเย็น 19/3 ที่มาสอบวันที่ 5 เมษายน และคุณครูที่สอนและคุมสอบ พนักงานขับรถ และพี่ที่ดูแลในรถ

ขอแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่า นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนหลังการระบาดรอบใหม่ ทางโรงเรียนยังคงให้นักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียน เตรียมภาชนะและแก้วน้ำมาเอง ยังคงไม่ให้ออกมาเล่นที่สนาม และไม่มีขนมใดๆ จำหน่าย ทั้งนี้เพื่อตัดวงจรการพบปะข้ามกลุ่ม

อีกทั้งในระยะ 2 สัปดาห์นี้ นักเรียนคนดังกล่าวซึ่งอยู่ชั้น ป.2 อยู่ในระบบสลับวันมาเรียน ทำให้นักเรียนมาเรียนในวันที่ 31 มีนาคม และมาสอบวันที่ 5 เมษายนเท่านั้น

ทางโรงเรียนขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ป่วย และครอบครัว และขอให้พวกเราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน