แจ้งปิดโรงเรียนถึง 31 มกราคม 2564

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งการปิดโรงเรียนตามคำสั่งของภาครัฐพร้อมกับแจ้งให้มารับสมุดและหนังสือไปครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอแจ้งปิดโรงเรียนอมาตยกุลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะรีบแจ้งทาง WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ค่ะ