แจ้งความคืบหน้าเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิดของนักเรียน

สืบเนื่องจากกรณีที่มีนักเรียนห้อง ป.2ฉ ติดเชื้อ COVID-19 ทางโรงเรียนได้ติดต่อประสานงานและส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 กรุงเทพมหานครในวันนี้ (8 เมษายน 2564) ดังนี้

  1. นักเรียนห้องป.2ง เดิม (ที่ในช่วงโควิดแยกเป็นห้อง ป.2จ และ ป.2ฉ) จำนวน 37 คน เหตุผลที่ส่งรายชื่อนักเรียนทุกคนในห้องเดิม เพราะห้องสอบของนักเรียนห้อง ป.2ง ใหม่ และ ป.2ฉ ใหม่ เป็นห้องที่ติดกัน และนักเรียนมีความสนิทสนมกัน มีโอกาสที่จะเล่นด้วยกันสูงในบางจังหวะ

2. นักเรียนที่ใช้รถเที่ยวเย็น 19/3 จำนวน 11 คน

3. ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน

ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่าโดยหลักการแล้วการตรวจเชื้อของกลุ่มเสี่ยงจะกระทำหลังจากทราบผลการตรวจของผู้ติดเชื้อ 5 – 7 วัน และทางศูนย์ฯ 24 จะเข้ามาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับกลุ่มนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอมาตยกุลในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. และเป็นการตรวจแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนจะโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่ทางโรงเรียนได้ส่งรายชื่อไปค่ะ