เลข ม.4 ศิลป์ Week 13 – 15

https://www.amatyakulschool.com/Math-M4-6-OnetExponent.mp4