เลข ม.3 Week 13 – 15

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C7.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิป ชื่อ สอนศาสตร์ : ม.ต้น : คณิตศาสตร์ : อัตราส่วนตรีโกณมิติ

https://www.youtube.com/watch?v=r8BGVYDVYqA