เลข ม.1

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 9 Week ที่ 7 – 9

สัปดาห์ที่ 10 – 12 Week ที่ 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-M1C6.mp4

ดูคลิป (เพิ่มเติม)

คลิปที่ 1 ทบทวนรูปเรขาคณิต หนึ่งมิติ สองมิติ และสาม มิติ

https://www.youtube.com/watch?v=UByJNDndYJs

คลิปที่ 2 ตอนที่ 34 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

https://www.youtube.com/watch?v=e3KHyOtaDCY

คลิปที่ 3 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=0rQCW0G_bqY

สัปดาห์ที่ 13 – 15 Week ที่ 13 – 15

https://www.amatyakulschool.com/Math-M1C7.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 เรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=nJMLICWfAM8&feature=youtu.be

คลิปที่ 2 เรื่องภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=X_0wvoQ2z60&feature=youtu.be

คลิปที่ 3 เรื่องภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=1tvFaWxxBl8&feature=youtu.be

คลิปที่ 4 เรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบ ขึ้นจากลูกบาศก์ ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=RLyMTuRpk4I&feature=youtu.be

คลิปที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบ ขึ้นจากลูกบาศก์ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=vSVo32Y7bvo&feature=youtu.be

สัปดาห์ที่ 16 – 18 Week ที่ 16 – 18

https://www.amatyakulschool.com/Math-M1C8.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**