เรียน Online 2/63

ช่วงการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทางโรงเรียนจะทยอยนำ clip และใบกำหนดงานขึ้น Website ของโรงเรียนไปเรื่อยๆ นะคะ