สังคม ม.6 วิทย์ – ศิลป์ Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Social-M6C1.mp4