สังคม ม.5 วิทย์ – ศิลป์ Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Social-M5C1.mp4