สังคม ม.4 วิทย์ – ศิลป์ Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Social-M4C1.mp4