สังคม ม.3 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Social-M3C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่อง ‘กว่าจะมาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง ของพ่ออยู่หัว ภูมิพล’

https://www.youtube.com/watch?v=7IvHlHvZY0Q