สังคม ม.2 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Social-M2C1.mp4