สังคม ม.1 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://amatyakulschool.com/Social-M1C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่อง อาณาจักรศรีวิชัย กับความเป็นรัฐการค้า

https://www.youtube.com/watch?v=vbJzva4vjoE&feature=youtu.be

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**