สังคม ป.5 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Social-P5C1.mp4