สังคม ป.4 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Social-P4C1.mp4