สังคม ป.3 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Social-P3C1.mp4