สังคม ป.2 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Social-P2C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 นิทานอีสปเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”

https://www.youtube.com/watch?v=ETVs7NtoX8Q&feature=youtu.be

คลิปที่ 2 “Unsung Hero” [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2557 ]

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU&feature=youtu.be

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**