สังคม ป.1 Week 7

คลิปของทางโรงเรียน

https://www.amatyakulschool.com/Social-P1C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

การ์ตูน เรื่อง “เด็กดีมีมารยาท”

https://www.youtube.com/watch?v=aMf6rHh9Ulk&feature=youtu.be

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**