โรงเรียนอมาตยกุล

100/20 พหลโยธิน 51  บางเขน กรุงเทพ 10220

02-5523291  02-9728890  02-9728894

Email : Amatschool@yahoo.com 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ฉบับที่ 27/2563  8 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น.

เรื่องการกลับมาทำงานของ  Teacher Sunil  

«

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ฉบับที่ 26/2563  21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.40 น.

เรื่องรถติด และการแก้ปัญหาลานจอดรถ

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ฉบับที่ 25/2563  11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.40 น.

แจ้งเพิ่มเติม