ภาษาไทย ม.5 วิทย์ – ศิลป์ Week 7 – 8

บทความ ของ ลม เปลี่ยนทิศ ใช้ในช่วงที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ ม.5-6

บทความที่ 2 เรื่อง การพิพากษาคดีโดยยุติธรรม

https://www.thairath.co.th/news/society/1988837

บทความที่ 3 ศักดิ์ศรีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

https://www.thairath.co.th/news/politic/1991567

บทความที่ 4 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2004796

บทความที่ 5 รถไฟฟ้าสายสีแดง (จะ) มาแล้ว

https://www.thairath.co.th/news/business/1994409

 ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความคลิปทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้**