ภาษาไทย ม.4 วิทย์ – ศิลป์ Week 7 – 8

บทความสำหรับช่วงเรียนๆ เล่นๆ

บทความที่ 2 เรื่อง มองเขาเพื่อปลอบใจเรา “โควิดโลก” ยังหนักมาก

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2010244

บทความที่ 3 เรื่อง ชื่นชม “ความเฉียบ” USA “กฎหมู่” ต้องอยู่ใต้ “กฎหมาย”

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2009716

บทความที่ 4 เรื่อง ชื่นชม “ศิลปินอีสาน” ครองใจแฟนเพลงทั่วไทย

https://www.thairath.co.th/entertain/news/2007949

บทความที่ 5 เรื่อง ชายชื่อ “ทรัมป์” ทำได้เสมอ บันทึกวัน “ขายหน้า” ของ USA

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2008744

คลิปเพิ่มเติม ช่วงวิชาการ

คลิปที่ 1 ใช้ในงานที่ 2 ตอนที่ 1  “แม่รู้อะไรบ้าง? Mother Knows Best” [Official HD] ไทยประกันชีวิต ThaiLife Insurance (2 mins)

คลิปที่ 2 ใช้ในงานที่ 3 ตอนที่ 2  ชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่า โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย พระเมธีวชิโรดม)

บทความใช้ในงานที่ 5 ตอนที่ 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ

https://sites.google.com/a/npu.ac.th/kar-phud-ni-xokas-tang/kar-phud-ni-xokas-tang

  ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิป และบทความทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้**