ภาษาไทย ม.4 วิทย์ – ศิลป์ Week 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C9.mp4

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมเรียนๆ เล่นๆ ” ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้จากเมนู “