ภาษาไทย ม.3 Week 7 – 8

บทความสำหรับช่วงเรียนๆ เล่นๆ

บทความที่ 2 เรื่อง มองเขาเพื่อปลอบใจเรา “โควิดโลก” ยังหนักมาก

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2010244

บทความที่ 3 เรื่อง ชื่นชม “ความเฉียบ” USA “กฎหมู่” ต้องอยู่ใต้ “กฎหมาย”

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2009716

บทความที่ 4 เรื่อง ชื่นชม “ศิลปินอีสาน” ครองใจแฟนเพลงทั่วไทย

https://www.thairath.co.th/entertain/news/2007949

บทความที่ 5 เรื่อง ชายชื่อ “ทรัมป์” ทำได้เสมอ บันทึกวัน “ขายหน้า” ของ USA

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2008744

  ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้**