ภาษาไทย ม.2 Week 9 – 10

บทความเพิ่มเติม

บทความเรื่อง เบื้องหลัง”เชฟโรเลต”….ทำไมต้องทิ้งไทย

https://www.komchadluek.net/news/economic/418588

 ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้**