ภาษาไทย ม.2 Week 7 – 8

คลิปเพิ่มเติม ช่วงวิชาการ

คลิปที่ 1 คำกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว โดยคุณน้อง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร Toast at ANGTOOWEDDING

คลิปที่ 2 การประกวดพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ เพื่อสอดรับความปกติใหม่”

โดยนางสาวอัญชิสา คงจรัส

  ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**