ภาษาไทย ม.1 Week 7 – 8

บทความสำหรับทำงานที่ 1 ช่วงเรียนๆ เล่นๆ

บทความที่ 1 เรื่อง  ชัยวัฒน์ “เดอะปุ๊” วิบูลย์สวัสดิ์ อีกหนึ่ง “คนเก่ง” ช่วยพัฒนาไทย

https://www.thairath.co.th/news/business/1998129

บทความที่ 2 เรื่อง  เหะหะพาที : มาอีกแล้ว “PM 2.5” “ส้ม” ทั้ง กทม. บ่ายวานนี้

https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1780705

บทความที่ 3 เรื่อง  ไชโย! ข้าวหอมมะลิไทย ได้ครอง “แชมป์โลก” อีกครั้ง

https://www.thairath.co.th/news/business/1989740

บทความที่ 4 เรื่อง  คำขวัญ “การบินไทย” วันนี้ อย่าหมิ่นเงินน้อย/อย่าคอยวาสนา

https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1974377

บทความที่ 5 เรื่อง  “คนเก่ง” ช่วย “คนไม่เก่ง” ระบบไทยที่ต้อง “รักษา” ไว้

https://www.thairath.co.th/news/society/1996493

 ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้**