ประกาศปิดโรงเรียน

ด้วยในวันนี้ 7 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนห้อง ป.2ฉ ที่อยู่ในระบบมาเรียนที่โรงเรียนติดเชื้อ COVID-19 ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดโรงเรียนและยกเลิกการมาเรียนและการมาทำกิจกรรมในช่วง 5 วันทั้ง 2 ช่วง โดยจะปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไปโรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2564

https://www.amatyakulschool.com/newsapr7.pdf