นักเรียนอีก 46 คนยังไม่มารับสมุดและหนังสือค่ะ

รบกวนช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะ

บางบ้านอาจจะไม่ได้รับข่าวสาร จึงยังไม่มารับสมุดและหนังสือของนักเรียน ผู้ปกครองที่ยังไม่มารับสมุดและหนังสือให้กับบุตรหลานสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่โรงเรียน 02-9728890 02-9728894 เพื่อนัดแนะมารับหนังสือในวันนี้ได้อีกวันหนึ่งค่ะ (เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15.00 น.) นักเรียนจะได้มีสมุดและหนังสือเพื่อใช้เรียน Online ค่ะ ขอบคุณค่ะ