จับฉลาก สมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 พรุ่งนี้ (25 ตุลาคม 2563)

ขอแจ้งข่าว วันพรุ่งนี้ (25 ตุลาคม 2563) ร.ร.อมาตยกุล เปิดให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 มาจับฉลากเวลา 08.00 – 12.00 น.ค่ะ และสามารถยื่นใบสมัครให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่ะ