คำถาม และ คำตอบ เกี่ยวกับการมาโรงเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64

Q: นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนต้องดูคลิปด้วยหรือไม่

A: ทางโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งที่จะผลิตคลิปที่สอดคล้องกับบทเรียน และนำเสนอวิธีการสอนในแบบของโรงเรียนอมาตยกุล คลิปที่ทำออกมาอาจจะถูกใจผู้ปกครองบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง เรายินดีรับฟังและปรับปรุง แต่ต้องยอมรับว่าการทำคลิปเป็นวิธีที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงโควิด

นักเรียนที่มาโรงเรียน ควรดูคลิปในช่วงเรียนๆ เล่นๆ และช่วงกิจกรรมตอนต้นคลิปเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง นักเรียนอาจดูคลิปแบบคร่าวๆ ถือเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนมาเรียนจริง แต่ไม่จำเป็นต้องทำแบบฝึกหัด เพราะสามารถมาฟังครูสรุปในห้อง และทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน

Q: โรงเรียนจะทำอย่างไรได้บ้าง กรณีกระเป๋าของนักเรียนหนัก

A: โดยปกตินักเรียนจะเก็บหนังสือหลายเล่มไว้ที่โรงเรียน แต่ด้วยเป็นช่วงที่มีความไม่แน่นอนที่โรงเรียนอาจถูกสั่งปิดวันใดก็ได้ ทำให้ครูไม่เก็บหนังสือไว้ที่โรงเรียนค่ะ เกรงว่าหากต้องปิดโรงเรียนอีกครั้ง ผู้ปกครองต้องลำบากมารับหนังสืออีก

วันนี้ทางโรงเรียนได้ขอร้องครูแต่ละวิชาแล้วค่ะ ขอให้ช่วยแจ้งนักเรียนล่วงหน้าว่าแต่ละวันให้นักเรียนเอาหนังสือเล่มใดมาโรงเรียน น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง

Q: นักเรียนที่อยู่บ้าน จะเรียนอย่างไร

A: นักเรียนทำงานส่งตามใบงานค่ะ หากมีปัญหาใด สามารถติดต่อและฝากเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการ

Q: โรงเรียนจะกลับมาเปิดเต็มรูปแบบเมื่อใด

A: เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและภาครัฐอนุญาตให้โรงเรียนกลับมาเปิดตามปกติ นั่นหมายความว่าโรงเรียนจะเหลือระบบเดียว คือทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน

Q: โรงเรียนจะปิดภาคเรียนเมื่อใด

A: มีแนวโน้มว่าจะขยายการเรียนการสอนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 ยกเว้นชั้นที่ต้องจบการศึกษา

Q: โรงเรียนจะคืนค่าเทอมไหม

A: ขณะนี้ผู้ปกครองจำนวนมากยังไม่ชำระค่าเทอมเลยค่ะ เราผ่อนปรนในภาคเรียนนี้เพราะเห็นเป็นช่วงโควิด ผู้ปกครองที่มีกำลัง กรุณาชำระค่าเทอมตามกำหนดนะคะ ถือเป็นการช่วยโรงเรียนให้อยู่ต่อไปได้ และไม่มีปัญหาด้านการเงินค่ะ

ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เรายังไม่ทราบว่านักเรียนจะมาโรงเรียนได้อีกกี่วัน ต้องรอดูสถานการณ์ค่ะ จึงยังไม่สามารถตอบเรื่องการคืนค่าเทอมได้

จริงๆ แล้วค่าเทอมโรงเรียนเราไม่สูง อีกทั้งโรงเรียนอาจพิจารณาขยายวันเปิดเรียนออกไปถึงสิ้นเมษายน 2564 เป็นการสอนชดเชยในช่วงที่หยุดเรียนไป

สำหรับค่ารถ จะคิดคำนวณตามสัดส่วนของการให้บริการ

ค่าเรียนพิเศษ จะพิจารณาคืนให้หากนักเรียนไม่ได้มาเรียน กำลังตรวจสอบค่ะ

Q: เดือนกุมภาพันธ์ 64 โรงเรียนหยุดตามวันหยุดราชการวันไหนบ้าง

A: วันตรุษจีน 12 กุมภาพันธ์ 64 (หยุดเป็นปีแรก) และ วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 64