ความเป็นมา และ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป และ ความเป็นมา

1. ข้อมูลทั่วไป และ ความเป็นมา

 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอมาตยกุล 
ชื่อภาษาอังกฤษAMATYAKUL SCHOOL 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/20 ซอยพหลโยธิน 51 ถนนพหลโยธิน     แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
โทรศัพท์02-9728890, 02-9728894
โทรสาร02-9728895
e-mailamatschool@yahoo.com
Websitewww.amatyakulschool.com
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ผู้รับใบอนุญาตนายเกียรติวรรณ อมาตยกุล
ผู้จัดการนางรัชนี  อมาตยกุล
ผู้อำนวยการนางคำดี  ศิริสุนทร

ประวัติความเป็นมา

มูลเหตุและเจตนารมณ์ของการก่อตั้งโรงเรียนอมาตยกุล

              โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้ปรัชญานีโอฮิวแมนนิสเป็นแม่บทในการดำเนินงาน มีหลักและความเชื่ออยู่ 5 ประการได้แก่

              1.  การมีคลื่นสมองต่ำ

              2.   การประสานของเซลล์สมอง

              3. ภาพพจน์ต่อตัวเอง

              4.   การให้ความรัก

              5.   การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง คือเน้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่น้อย

              ปี 2533  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล อาจารย์ประจำคณะ         ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความคิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอมาตยกุลและได้กล่าวไว้ดังนี้

              “ผมเปิดร.ร.นี้คิดด้วยความคิดแรกที่ว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กผมไม่ชอบไปโรงเรียน  ไม่อยากไปโรงเรียน รอวันเสาร์-อาทิตย์ รอวันปิดเทอม ผมว่าครูบางคนมีเจตนาดีแต่ครูบางคนชอบใช้วิธีลบๆ  ซึ่งผมไม่ชอบเลย ซึ่งก็เป็นธรรมดาของเด็กที่ไม่ชอบด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นอุดมการณ์อันดับหนึ่งของผมก็คือการเปิดโรงเรียนที่ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียน ทำโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ประการที่ 2 ผมชอบเล่นเทนนิสมากจึงมีความต้องการที่จะนำกีฬาเทนนิสเข้ามาผสมผสานกับการเรียนการสอนในโรงเรียน  จะสังเกตได้ว่าโรงเรียนมีสนามเทนนิสถึง 3 สนาม เด็กๆ ได้เล่นกีฬามากก็มีความสุข ส่วนอุดมการณ์ที่ 3 นั้น ผมศึกษาปรัชญาการดำเนินการโรงเรียนมาหลายรูปแบบ ท้ายที่สุดประทับใจแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จึงอยากที่จะนำมาใช้เป็นแนวคิดแม่บทในการดำเนินการโรงเรียนอมาตยกุล”

              “โรงเรียนอมาตยกุลจะเน้นเรื่องของความคิดด้านบวก  (Positive Thinking) เพราะเชื่อว่าความรู้สึกของตัวเองจะเป็นคนกำหนดชะตากรรมของเรา ถ้าเรารู้สึกกับตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้น คำพูดที่เราได้ยินเสมอตั้งแต่เด็กจะฝังในจิตใจกลายเป็นทัศนคติ ยิ่งถ้าผู้ใหญ่พูดว่าเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆ    มีเด็กคนหนึ่งบอกว่า “ผมเขียนสวยไม่ได้หรอกครับ แม่บอกว่าผมเป็นคนลายมือไม่สวย ซึ่งแม้ครูจะพยายามลบล้างและให้กำลังใจอย่างไร เด็กคนนั้นก็ยังยืนยันความคิดเดิม”

              “ที่โรงเรียนอมาตยกุลเรามักไม่ได้ยินคำติเตียน แต่จะแจกจ่ายคำชมและรอยยิ้มและบอกดีๆ ให้แก้ไข นอกจากคำชมแล้วที่นี่ยังใช้รอยยิ้มกันเปลืองมากเพราะเชื่อว่าการเติมเต็มความรักเป็นหน้าที่สำคัญของครู คาถาของการให้ความรักนอกเหนือจากคำชมก็คือ การยิ้ม สบตา สัมผัส เป็นการยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้น เป็นการให้พลังเติมเต็ม”

              “การที่เด็กมีปัญหาในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราใช้วิธีทางลบกับเด็ก โดยเฉพาะการเปรียบเทียบ ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่ดี คนเราถ้าข้างในรู้สึกดี  รู้สึกว่าตัวเองมีค่า ไม่รู้สึกขาด  ก็ไม่ต้องหาทางออก  ไม่ต้องใช้ของแพง ไม่ฟุ้งเฟ้อและไม่ต้องพึ่งยาเสพย์ติด”

              “ที่นี่เราเก็บค่าเทอมไม่แพง เกือบจะถูกที่สุดในย่านนี้ด้วยซ้ำไป ผมเจตนาให้คนทุกระดับสามารถส่งลูกหลานมาเรียนได้ และให้เกิดสังคมหลากหลาย เด็กๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน เป็นนโยบายแต่แรกที่เปิดโรงเรียน และผู้ปกครองเองก็รับทราบครับ” 

              “ถึงวันนี้ผมพอใจนะครับ ผมว่าทุกอย่างเกินฝัน จากแรกทีเดียวผมฝันเพียงมีโรงเรียนที่สนุกๆ มาถึงวันนี้นอกจากเด็กๆ จะสนุก มีความสุขแล้ว ผมว่าพวกเขายังเก่งอย่างเหลือเชื่ออีกด้วย เด็กแต่ละคนมีแกนกลางของชีวิตเดียวกันแต่มีรูปแบบและลีลาความเป็นตัวของตัวเองต่างๆ กัน เด็กที่นี่ผมว่าไม่ก้าวร้าวนะ เด็กชั้นมัธยมเป็นตัวของตัวเองก็จริงและเป็นเด็กโตที่ยังพูดกันรู้เรื่อง ครูไม่ค่อยหนักใจ ที่สำคัญที่สุดและเป็นโชคดีของสังคม ผมว่าเราได้ครูดีมากมาย ครูที่นี่ผมยอมรับเลยว่าจิตใจดี ขยัน ทำงานเป็นระบบและส่วนใหญ่มีอุดมการณ์”

กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ร.ร.อมาตยกุล ที่อาจารย์เกียรติวรรณวางไว้เป็นดังนี้

              1.  ต้องเป็นโรงเรียนสนุกๆ เด็กต้องรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

              2.  ต้องไม่เก็บค่าเทอมแพง

              3.  ต้องมีการฝึกสมาธิ

              4.  ต้องมีกีฬาเทนนิส

              5.  ต้องการสร้างทั้งผู้ใหญ่และเด็กและผู้ปกครองไปพร้อมกัน

              6.  ครูต้องเก่งราวกับเป็นนักแสดงที่จะดึงดูดคนตัวเล็กไว้ได้

              7.  ต้องไม่มีการนำสัตว์ใหญ่เข้ามารับประทานในโรงเรียน

              8.  จะพัฒนาช้าๆ แต่มั่นคง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   ปี 2533  รองศาสตราจารย์ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล    อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความคิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอมาตยกุล โดยชื่อเดิมคือ โรงเรียนอนุบาลอมาตยกุล  ต่อมาในปี 2536 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอมาตยกุล ตามใยอนุญาตเลขที่ กส 386/2536 ใช้อักษรย่อ อมก

                   แรกเริ่ม ในปี 2533 โรงเรียนอมาตยกุลเปิดสอนเฉพาะระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีนักเรียน 55 คน ปีต่อๆ มา ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  และ ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น  ดังนี้

                   พฤษภาคม 2533       เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-3 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 ชั้น                                                   สำหรับชั้นอนุบาล

                   พฤษภาคม 2536       เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลอมาตยกุล เป็นโรงเรียนอมาตยกุล เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นหลังที่ 2 และสนามเทนนิส

                   ตุลาคม 2540           ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นหลังที่ 3 สำหรับชั้นประถมศึกษา

                   พฤษภาคม 2542      เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                   มกราคม 2545         ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นหลังที่ 4 และ โรงยิม สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

                   เมษายน 2551         ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นหลังที่ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

                   มิถุนายน 2559         ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นหลังที่ 6 ใช้เป็นห้องเรียน และห้องประกอบ สำหรับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

                   พฤษภาคม 2561       ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นหลังที่ 7 สำหรับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

2. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน ปีการศึกษา 2562

        1)  จำนวนครูและบุคลากร

          2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากร

          3) ข้อมูลนักเรียน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

   ณ 10 มิถุนายน 2562                             1,766 คน

** นักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จึงต้องลาพักการศึกษา 1 ปี