คลิปสำหรับนักเรียนชั้น อ.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://amatyakulschool.com/A2-C5.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://amatyakulschool.com/A2-C6.mp4

สัปดาห์ที่ 9 Week ที่ 9

https://amatyakulschool.com/A2-C7.mp4

สัปดาห์ที่ 10 Week ที่ 10

https://amatyakulschool.com/A2-C8.mp4

สัปดาห์ที่ 11 Week ที่ 11

w 11 – โยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Yoga.mp4

w 11 – ทักษะการคิด

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Thinkingskills.mp4

w 11 – ทักษะภาษา

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Languageskills.mp4

w 11 – ทักษะชีวิต

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Lifeskills.mp4

w 11 – ศิลปะ และการประดิษฐ์

https://www.amatyakulschool.com/A2-C9-Art.mp4