ข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 185 มีนาคม 2564

ข่าวฉบับนี้ทางโรงเรียนจะจัดพิมพ์ในรูปเอกสารและแจกให้กับผู้ปกครองในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ค่ะ    

ข่าว ร.ร. ฉบับนี้ มีเรื่องราวและกำหนดการต่างๆ ที่ต้องแจ้งให้ทราบ

https://www.amatyakulschool.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2010%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2064.pdf