ข่าวโรงเรียนฉบับที่ 181 ตุลาคม 2563


ปีที่ 30 ฉบับที่ 181

ตุลาคม 2563

ข่าวโรงเรียนอมาตยกุล
แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบริการรถโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนกำลังพัฒนาระบบ Bill Payment ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ปกครองนำเอกสารจากทางโรงเรียนไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือโอนเงินและสแกนบาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงขอเลื่อนกำหนดการชำระค่ารถโรงเรียนสำหรับภาคเรียนนี้ (1/63) ไปก่อนค่ะกำหนดการชำระค่ารถดังกล่าวจะเลื่อนเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ค่ะ