ข่าวโรงเรียนฉบับที่ 180.1 กันยายน 2563


ปีที่ 30 ฉบับที่ 180.1
กันยายน 2563
ข่าวโรงเรียนอมาตยกุล

เรื่องการจอดรถทิ้งไว้ในลานจอดรถของโรงเรียน

ด้วยขณะนี้มีผู้นำรถมาจอดทิ้งไว้ในลานจอดรถในช่วงระหว่างวันแล้วออกไปทำธุระหรือไปที่อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ที่จอดรถที่มีจำกัดและไม่เพียงพออยู่แล้วยิ่งจะไม่เพียงพอขึ้นไปอีกทางโรงเรียนจึงขอแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้นำรถทุกชนิดมาจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถของโรงเรียน และอนุญาตให้จอดรถที่ลานจอดเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อมารับนักเรียนหรือติดต่อทางโรงเรียนเท่านั้นค่ะ

แจ้งเปลี่ยนระบบการมาส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 1

ด้วยขณะนี้ระบบต่างๆ เข้ามามากขึ้น นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไม่ร้องไห้และเก่งขึ้นมากแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเปลี่ยนระบบการมารับส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ในช่วงเช้า เป็นดังนี้

  • หากมาถึงโรงเรียนก่อน 07.30 น. (หรือจนกว่าจะมีป้ายมาตั้ง) ให้วนส่งนักเรียนที่อาคาร 1
  • หากมาหลังจากนี้ให้วนรถที่อาคาร 1 และมาส่งนักเรียนที่อาคาร 2 บริเวณทางม้าลาย

ทั้งนี้แต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไปทางโรงเรียนจะปิดลานจอดรถช่วงเช้าและไม่อนุญาตให้นำรถทุกชนิดเข้ามาจอดในลานจอดรถ และกำหนดเปิดลานจอดรถ เป็นดังนี้

  • เวลา 12.00 น. – 12.30 น. ให้ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่กังวลเรื่องโควิดมารับนักเรียน
  • เวลา 13.30 น. เปิดให้มารับนักเรียนช่วงเลิกเรียน