ขอแจ้งเรื่องกิจกรรมวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2564

ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 กลุ่มหนึ่งได้จัดทำ โครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิต มีการจำหน่ายอาหาร ขนม และสินค้าค่ะ จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ และขอการสนับสนุนจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยค่ะ รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ หากเป็นกิจกรรมการสอนต่างๆ สมัครได้ตามป้ายประกาศค่ะ

https://www.amatyakulschool.com/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95.(1).pdf